Träpellets

Vi är en lokal producent av pellets (8mm) med minsta möjliga miljöpåverkan (leverans inom 3 mil). Med råvaror inom kommunens gränser och mycket korta hemleveranser av färdig produkt. Det är ett koncept vi är ensamma om! Pellets är ett så kallat biobränsle och kallas ofta för bränslepellets. Tillverkningen sker genom att överflödigt trä från träförädlingsindustrin torkas, mals ner, pressas och processas till färdiga träpellets. Därefter lagras de i väntan på beställning. Varan hämtas i fabrik eller levereras till slutanvändaren i Dalarna.

Visar alla 2 resultat